sublimetext

Podświetlanie składni plików HTML TWIG w SublimeText

By dodać możliwość podświetlania składni w plikach .twig potrzebujemy PHP-Twig.tmbundle. Czytaj więcej