konfiguracja php ini

Dodanie rozszerzenia ftp do PHP

Aby sprawdzić wersje zainstalowanego PHP w systemie wpisz w cmd: Powinno pokazać się np. coś takiego: Aby sprawdzić zainstalowane rozszerzenie php_ftp.dll w pliku php.ini należy wpisać komendę: Czytaj więcej