PHP

Wysyłanie plików na serwer FTP w Symfony4

Dziś wyślemy pliki na serwer FTP w Symfony4. Aby to zrobić skorzystamy z funkcji ftp_connect. Czytaj więcej

Dodanie rozszerzenia ftp do PHP

Aby sprawdzić wersje zainstalowanego PHP w systemie wpisz w cmd: Powinno pokazać się np. coś takiego: Aby sprawdzić zainstalowane rozszerzenie php_ftp.dll w pliku php.ini należy wpisać komendę: Czytaj więcej